+359(0)877747977
Ващият парньор за успешен бизнес

РЕКЛАМА В 

FACEBOOK,INSTAGRAM,

GOOGLE+,WHATSAPP,

YOUTUBE...

Попитай
за оферта

цялостен маркетинг за вашата фирма

  • изграждане на идентитета
  • брендиране
  • маркетингови стратегии
  • дигитален маркетинг
  • seo оптимизация на сайтове
  • изграждане и подръжка на сайтове
Digital marketing concept. Interactive virtual screen with business processes over businessman typing on laptop in office space, creative collage
digital-marketing-media-in-virtual-icon-globe-shap-UW9Q4EY
Иновативни Идеи - стилен дизайн
  • С нащшият екип от специалисти можете да подберете най-подходяща концепция за вашият бизнес.

Дигитален Маркетинг

      facebook

2,7 милиарда потребители

Възможност за реклама чрез постове,истории и месинджър

Запитване!
      Google +

2,5 милиарда потребители

Възможност за реклама чрез постове,истории и месинджър

Запитване!
      Instagram

1 милиард     потребители

Възможност за реклама чрез постове,истории и месинджър

Запитване!
      WhatsApp

2 милиарда    потребители

Възможност за реклама чрез постове,истории и месинджър

Запитване!
      You Tube

2 милиарда    потребители

Възможност за реклама чрез постове,истории и месинджър

Запитване!
      Twitter

330 милиона потребители

Възможност за реклама чрез постове,истории и месинджър

Запитване!
Уеб дизайн

Предлагаме всички видове дизайни за вашата фирма. 

Дизайнът ще  даде визуален идентитет на вашата компания

Свържете се снас

Нашите последни проекти

Нашият отбор

Специалист по маркетингови стратегии и дизайн.

Саша Топчов Главен мениджър

Специалист по социални мрежи. 


Десислава Топчова Проект мениджър      

 Специалист по снимков материял и видео обработка.


Георги Георгиев Проект мениджър